Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych

ZETmeble, ul. E. Orzeszkowej 29a/2, 62-200 Gniezno

Cel i podstawa prawna przetwarzania

podjęcie działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostarczania dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) oraz obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)wypełnienie obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);komunikacja z Klientem: udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego, budowanie relacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);promocja i publikacja zdjęć wnętrz klientów na stronie i w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);ustalenie, dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub ustalenia, dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe osób, które kontaktowany się przez formularz kontaktowy - przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona. 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione z mocy prawa; podmioty  z którymi ZET Meble podpisało umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych, księgowych, szkoleniowych, bhp);kontrahenci i podwykonawcy współpracujący z ZET Meble, a także banki, podmioty świadczące usługi kurierskie,  pocztowe, prawne, windykacyjne itp.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych ;usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ;ograniczenia przetwarzania;wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług lub otrzymywanie treści marketingowych. 

Funkcjonalne
Rozwiązania

Funkcjonalność w kuchni ma ogromne znaczenie, bo w kuchni spędzamy bardzo wiele czasu i to w niej toczy się nasze życie rodzinne. ZETmeble dla swoich Klientów jako priorytet stawia stworzenie jasnego, uporządkowanego układu w przestrzeni kuchennej.


Dbałość o szczegóły

Dbałość o detal w naszym wykonaniu gwarantuje nie tylko walory pod względem estetycznym, ale także zapewnia trwałość naszych mebli.


Funkcjonalność

Wyjątkowe podejście ZETmeble do wykorzystania przestrzeni.


Wysoka jakość

Inteligentne rozwiązania, najwyższa jakość materiałów pozwala stworzyć meble, które inspirują naszych Klientów.


Ergonomia w kuchni

Przy każdej realizacji pamiętamy, że ergonomia w kuchni to wygoda i bezpieczeństwo.
Galeria
Realizacji